5510 sayılı kanun önemli notlar (Yür.Tar.1 Ekim 2008 )

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 09:58 5510 sayılı kanun önemli notlar (Yür.Tar.1 Ekim 2008 ) Sözlü ve Yazılı basınımızdan da duyurulduğu üzere 1 Ekim 2008 tarihi milat olmak kaydı ile Sosyal Güvenlik Sistemimizde birtakım değişiklikler olmuştur.Aşağıda sizleri ilgilendirebilecek değişiklikleri sade bir lisan ile an…

--Anonim Şirkette Kurucu Hissedarlar

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 09:59 AŞAĞIDA TAM METNİNİ EKLEDİĞİM SİRKÜLERDE BELİRTİLMEK İSTENEN KISACA ŞUDUR; 1479 SAYILI KANUNA BİNAEN 1.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE KURULAN ANONİM ŞİRKETLERİN KURUCU ORTAKLARI BAĞKUR SİGORTALISI OLMAK ZORUNDAYDILAR ANCAK 5510 SAYIL YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASAMIZDA 1.10.2008 TAR…

--Büyük mükellefler için SGKurumu Tesisi

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:00 Değerli Okuyucular Aşağdaki ekli genelge durumu sade bir anlatımla açıklasa da konunun en özet şekli ; 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin sosyal sigorta işlemlerini yürütmek üzere “Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak hizmet vermesine…

--1.Sınıf LOKANTA larda KDV oranı % 18

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:00 Değerli Okuyucular Aşağıda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının bizleri en çok ilgilendiren özeti şöyledir. MADDE 3 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırasında yer…

--Varlık Barışı Yorumsuz Haber ve Ozet anlatım

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:01 Değerli Okuyucular , Aşağıda, Ankara da maliye bakanlığının yapmış olduğu uygulamaya ilişkin yazıyı yorumsuz olarak eklemiş bulunmaktayım. Ancak, Konuyu sade anlatımla özetlemek istersek; 2008 yılında yayınlanan 5811 sayılı Varlık Barışı kanunu ve ilgili tebli…

--Varlık Barışı Süresinin Uzatılması Hakkında

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:01 Değerli okuyucular, Aşağıda orjinal haliyle sunmuş olduğumuz Bakanlar Kurulu Kararından da anlaşılacağı üzere, 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun (VARLIK BARIŞI KANUNU) 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildiri…

**2010 yılı değişen damga vergisi oranları

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:02 Değerli ziyaretçiler 2010 senesinin ilk yeniliklerinden bir taneside, numaralı tebliğ ile damga vergisi nispetleri ve maktu tutarlarına ilişkin yapılan değişikliklerdir. Bu değişikliklerden bizi öncelikle ilgilendiren kira kontratlarında kefilsiz olması kaydı ıle alınması…

** BA / BS FORMLARI HAKKINDA

** BA / BS FORMLARI HAKKINDA

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:03 DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM 4/02/2010 tarihinde yayınlanan 396 sıra numaralı Vergi Usun Kanununa ilişkin tebliğ de de belirtildiği üzere bilanço usulü defter tutan işletmelerin her ay vermesi gereken BA / BS formlarının haddi ve veriliş süresine ilişkin düznleme yapılmıştır. Ö…

1.SINIF LOKANTALARDA KDV ORANI % 18

1.SINIF LOKANTALARDA KDV ORANI % 18

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:03 Değerli Okuyucular Aşağıda yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararının bizleri en çok ilgilendiren özeti şöyledir. MADDE 3 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DİĞER MAL VE HİZMETLER" bölümünün 24 üncü sırası…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi