--Anonim Şirkette Kurucu Hissedarlar

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 09:59

AŞAĞIDA TAM METNİNİ EKLEDİĞİM SİRKÜLERDE BELİRTİLMEK İSTENEN KISACA ŞUDUR;

1479 SAYILI KANUNA BİNAEN 1.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE KURULAN ANONİM ŞİRKETLERİN KURUCU ORTAKLARI BAĞKUR SİGORTALISI OLMAK ZORUNDAYDILAR ANCAK 5510 SAYIL YENİ SOSYAL GÜVENLİK YASAMIZDA 1.10.2008 TARİHİNDEN İTİBAREN BU ZORUNLULUK KALDIRILMIŞTIR.

VE BU SEBEPTEN 1.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE KURULAN HERHANGİ BİR ANONİM ŞİRKETİN KURUCU ORTAĞI İSENİZ VE DE BUNDAN SONRAKİ SİGORTALILIĞINIZA YİNE BAĞKURLU OLARAK DEVAM ETMEK İSTİYOR İSENİZ , İSTEĞİNİZİ EN GEÇ 01.04.2009 TARİHİNE KADAR BAĞKUR A BİLDİRMENİZ GEREKMEKTEDİR AKSİ HALDE BAĞKUR KAYDINIZ İPTAL OLACAKTIR

DENMEKTEDİR

SAYGILARIMLA

SAVAŞ KONCA

SMMM

VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2009/54

KONU Anonim Şirketlerin “Kurucu Ortaklarının” 5510 Sayılı Kanunun 4-b Maddesine Göre Sigortalılıklarının Devam Edebilmesi İçin Müracaat Süresi 1 Nisan 2009 Tarihinde Doluyor

2008/187 sayılı sirkülerimizin 3 üncü maddesinde açıklandığı üzere, anonim  şirketlerin 01.10.2008 tarihine kadar Bağ-Kur üyesi olan “kurucu ortaklarının” 5510 sayılı Kanun’un 4-b(3) maddesine göre sigortalılıklarının devam edebilmesi için en geç 1 Nisan 2009 tarihine kadar bu konuda talepte bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun “Sigortalılık İşlemleri” ile ilgili 05.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı Genelgesinde “Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları” hakkındaki açıklamaları aynen aşağıdaki gibidir.

1479 sayılı Kanun’un mülga 24’üncü maddesi ile 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01.10.2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir.

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 1- (G) anonim şirketi 5 ortaklı olarak 21.01.2009 tarihinde kurulmuş olup, 26.01.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 3 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih şirket yetkililerince 09.02.2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 3 yönetim kurulu ortağının sigortalılığı 26.01.2009 tarihinde başlatılacaktır.

Örnek 2- (H) anonim şirketinin pay ortağı iken 06.04.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle 4’üncü maddenin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan (I)’nın yönetim kuruluna seçildiği tarih şirket yetkililerince 20.04.2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, (I)’nın sigortalılığı ise 06.04.2009 tarihinde başlayacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 22’nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01.04.2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01.04.2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 1- (J) anonim şirketinin kurucu ortağı olması nedeniyle 04.02.2008 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun gereğince kayıt ve tescili yapılan sigortalı (K), 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının devam ettirmek için 23.01.2009 tarihinde Kuruma dilekçe ile müracaat etmiştir. Bu sigortalının sigortalılığı 01.10.2008 tarihinden itibaren de kesintisiz olarak devam ettirilecektir.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının sigortalılığının devamı yönündeki dilekçesini 03.04.2009 tarihinde Kuruma vermesi halinde 6 aylık süre geçirilmiş olduğundan, anonim şirket kurucu ortağı olması sıfatıyla sigortalılığı 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Bu nedenle, anonim şirket kurucu ortaklarının 1 Nisan 2009 tarihine kadar ilgili birimlere müracaatlarını yapmaları gerektiğini tekrar hatırlatırız.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi