--(Hatırlatmakta Fayda Gördüğüm)Kira Tahsili Ve Ödemesi Hakkınca 268 Seri No.Lu Tebliğ

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 09:59

28/07/2008

KİRA TAHSİLAT VEYA ÖDEME ŞEKLİ HAKKINDA TEBLİĞ AÇIKLAMASI

Sayın Okuyucular;

Gelir Vergisi Kanununun 268 Seri numaralı genel tebliğ ile ;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,·         İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 1/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik (belgelendirme) edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.            Anlaşılacağı üzere 01/11/2008 tarihinden itibaren konut kiralarında 500.-YTL üzeri ve işyeri kiralarında(miktarı ne olursa olsun) kiralayan veya kiracının, ödenen kiraya ilişkin belgeyi saklama ve istendiğinde sunma mecvuriyetindedir.Ayrıca, Önceki bölümde belirtilen kurumlar aracı kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.

Ancak ,belgelendirilmesi zorunlu olmayan bazı özel durumlar da söz konusudur bunlar ,

-Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile 
-Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar 
Öte yandan aynî (mal ileyapılan) olarak yapılan söz konusu ödemelerin bu zorunluluk kapsamında olmadığı tabiidir.

Yukarıda, gerektiğinde belgelendirilmesi zorunlu olan kira tahsilat ve ödemelerinin , belge-lendirilmemesi halinde, kiracı veya mülk sahibi aşağıda belirtilen cezaya muhatap olacaklardır;

Ceza Uygulaması Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257 nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 1/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için; - Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL'den,
- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL'den,
Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL'den az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.

Sonuç itibari ile 01/11/2008 tarihinden itibaren mülk sahibi veya kiracı yukarıda belirtilen şartlar dahilinde, kira tahsilat veya ödemelerini gerektiğinde belgelendirememeleri durumunda asgari 1490YTL cezaya muhatap olacaklardır.Bu cihetle belirtilen tarihten itibaren kiraya ilişkin ödeme veya tahsilatlarınızı elden değil , konuyu belgelendirebileceğiniz bir kurum aracı ile yapmanız gerekmektedir .                       Durumu bilgilerinize sunar , hayırlı işler dileriz.

SAVAŞ KONCA 
SMMM

CELAL KONCA & SAVAŞ KONCA MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ 
PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT 12 NO: 1757-58-59-60
TEL:  212 222 15 84 / 3 HAT    - 212 222 40 63 - 79
FAX:  212 222 36 52
MAİL: [email protected] - [email protected]

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi