5921 sayılı işsizlik Sigortası

5921 sayılı işsizlik Sigortası

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:04 Değerli ziyaretçiler, Görsel ve yazılı basından da bilindiği üzere, 2009 yılı başından bu yana gittikçe şiddetlenen bir ekonomik kriz ve buna bağlı olarak da ciddi oranda işsizlik problemi yaşanmaktadır. Bu sebeple, Maliye Bakanlığı , ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı…

2010 DAMGA VERGİSİ ORANLARI

2010 DAMGA VERGİSİ ORANLARI

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:04 2010 senesinin ilk yeniliklerinden bir taneside, numaralı tebliğ ile damga vergisi nispetleri ve maktu tutarlarına ilişkin yapılan değişikliklerdir. Bu değişikliklerden bizi öncelikle ilgilendiren kira kontratlarında kefilsiz olması kaydı ıle alınması gereken damga vergısının o…

KESİN MİZANLARIN BİLDİRİMİ KESİN

KESİN MİZANLARIN BİLDİRİMİ KESİN

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:05 403 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile birlikte yeni bir görevimiz daha oluştu. Artık , 2010 senesi hesap dönemi de dahil olmak üzere bundan sonraki senelerde, bir hayli yoğun olduğumuz dönemler olan 1Mart -30Mart tarihleri arasında Bilanço esasına göre defter tutan…

KODLU LİSTE-KDV ARTIRIMI

KODLU LİSTE-KDV ARTIRIMI

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:05 KODLU LİSTE – KDV ARTTIMI 22 Nisan 2011 tarih ve 27963 sayılı resmi gazetede, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa ilişkin 105 numaralı tebliğin yayınlanması ve yürürlüğe girmesi aşağıda belirtilen konuyla muhattap mükellefler için önemli bir fırsat içer…

V.U.K 339 MD.TEKERRÜR / VUK 49 SİRKÜLER

Bu makalemde sizlere V.U.K. “Tekerrür” başlıklı 339.maddesinde , “Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten dolayı ceza kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi takip eden yılın başından başlamak üzere vergi ziyaında beş, usulsüzlükte iki yıl içinde tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziya…

YAPILANDIRMA İHYASI

Savaş Konca Cuma, 16 Ocak 2015 10:07 6111 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPTIĞI VERGİ VE SGK PRİMİ YAPILANDIRMALARI BOZULAN MÜKELLEFLERİN YAPILANDIRMA İHYASI Değerli okuyucular , Bildiğimiz üzere 25 Şubat 2011 Tarih 27857 (MÜKERRER) Sayılı Resmî Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı kanun kapsa…

KONUT ALIMLARINDA KDV ORANINDA YENİ UYGULAMA

KONUT ALIMLARINA AİT KATMA DEĞER VERGİSİ ORANINDA YENİ UYGULAMA Bilindiği üzere Konut teslimlerinde bakanlar kurulu kararına ekli %1 K.D.V yi ifade eden 1 sıra numaralı listenin 11. sırasında yazılı olan “Net alanı 150 m2’ye kadar konut teslimleri ile belediyeler, il özel idareleri, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve bunların % 51 ve…

2015 YILI PRATİK BİLGİLER

Savaş Konca Çarşamba, 04 Şubat 2015 11:26 Değerli okuyucular , Bu yazımda, 2015 yılı için yasalarca belirlenen had ve bedelleri sade bir lisan ile bilgilerinize sunacağım. 1. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar: 880TL 2. Fatura Kullanma Mecburiyeti : 880TL 3…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi