--Büyük mükellefler için SGKurumu Tesisi

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:00

Değerli Okuyucular

Aşağdaki ekli genelge durumu sade bir anlatımla açıklasa da konunun en özet şekli ;

50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin sosyal sigorta işlemlerini yürütmek üzere “Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak hizmet vermesine karar verilmesidir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞIHizmet Sunumu Genel MüdürlüğüOrganizasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adres: Ziyabey Cad.No:6 Balgat / ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat : A. Kurnaz Dai.Bşk.V.Telefon : (312) 207 81 07 Faks : (312) 207 85 51 E-posta : [email protected]Sayı B.13.2.SGK.0.13.05.01 / 28 / 05 /2009Konu Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik MerkeziGENELGE2009 75Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, kolay erişilebilir ve vatandaş odaklıhizmet anlayışının gereği olarak, gerek coğrafi konumları itibariyle gerekse nüfus, aktifsigortalı, emekli ve işyeri sayılarının yüksek olması sebebiyle yaşanan yoğunluklarınönlenerek hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için Sosyal Güvenlik Merkezlerinin tümTürkiye genelinde kurulması amacıyla, muhtelif Yönetim Kurulu kararları ile 399 adet SosyalGüvenlik Merkezi, 39 adet Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi ve 3 adet Hukuk Sosyal GüvenlikMerkezi olmak üzere toplam 441 adet Sosyal Güvenlik Merkezi kurulması kararı alınmıştır.Bu defa Yönetim Kurulumuzun 26.02.2009 tarih ve 2009/90 sayılı kararı ile; Ankara,İstanbul (Anadolu ve Avrupa yakasında ayrı ayrı olmak üzere) ve İzmir illerinde YönetimKurulumuzca daha önce açılmasına karar verilen sosyal güvenlik merkezlerinden birertanesinin, 50 ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin sosyal sigorta işlemlerini yürütmeküzere “Büyük İşverenler Sosyal Güvenlik Merkezi” olarak hizmet vermesine,Bahse konu merkezlerin fiziki mekan, donanım, tefrişat, personel ve diğer tüm lojistikihtiyaçları için planlama, bütçeleme ve uygulama çalışmalarıyla ilgili olarak diğer birimlerlekoordinasyonun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesine, kararverilmiştir.Bilgi edinilmesi ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.DAĞITIMGereği : Bilgi :

Merkez ve Taşra Teşkilatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi