--Varlık Barışı Yorumsuz Haber ve Ozet anlatım

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:01

Değerli Okuyucular ,

Aşağıda, Ankara da maliye bakanlığının yapmış olduğu uygulamaya ilişkin yazıyı yorumsuz olarak eklemiş bulunmaktayım.

Ancak,

Konuyu sade anlatımla özetlemek istersek;

2008 yılında yayınlanan 5811 sayılı Varlık Barışı kanunu ve ilgili tebliğlerince, Varlık Barışı; kişi ve kurumların yurtiçi ve yurtdışındaki para, döviz ile altın ve gayrimenkullerini işletmelerinin adına kayıt edip, kayıt edilen varlıkların sermaye ye ilave edilmesi kayıt ve şartı ile beyan edilen matrahın yurtiçinden beyanı yapılan işlemler ile ilgili ise % 05, yurtdışından beyanı yapılan işlemler ise % 02 oranında vergi harcı yatırılması ve ödenmesi şartı ile, bu işlemi yapan işletmelerin 2007 yılı dahil defterlerinin incelenmesi sonucunda bulunulacak matrah farklarından, vergisi ödenmiş beyan edilen varlık ilavesi mahsup edilerek cezai müeyyide uygulanacaktır.

Kısacası;

Halk lisanı ile, bu bir vergi affı yasasıdır, sermayenize ilave etmek kaydı ile şirketinize ait olduğunu beyan ettiğiniz ve aktifinize ilave edeceğiniz matrah,tahakkuk edecek harcı ödemek kayıt ve şartı ile sizleri ; 2004-2005-2006 ve 2007 yılları incelemelerinde bulunabilecek matrah farkları için kalkan oluşturacak ve bu seneler için bulunabilecek gelir, kurumlar, kdv matrah farklarından beyan ettiğiniz tutarı geçmediği sürece kanundan yararlanan şirketlere ceza-i müeyyide uygulanmayacaktır.

Ancak, ilgili kanun hükmünden yararlanabilmek için şirket adına yapılacak inceleme taleplerinin 19.06.2009 tarihden önce olmaması gerekmektedir Konu ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için lütfen büromuzu arayınız..

Saygılarımla

CELAL KONCA

SMMM

İLGİLİ KANUN METNİANKARA (A.A) - Maliye Bakanlığı, 2. varlık barışı uygulaması için seferberlik başlattı. Yurt içinde 100 bin kişiye gönderilen mektuplarla, vatandaşlara, ''varlık barışından faydalanmanız menfaatinize'' denilirken, 3 ayrı ülkede düzenlenecek toplantılarla da yurt dışındaki varlıklara dönüş çağrısı yapılacakAA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çeşitli yasalarda değişiklik öngören Torba Kanunun 10 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 2. kez yürürlüğe giren varlık barışı için yoğun bir tanıtım kampanyası başlatıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, varlık barışı için 10 bin afiş ve binlerce broşür bastırdı. ''Yepyeni Bir Başlangıç İçin Varlık Barışı'' başlıklı afişlerde, vatandaşlara ''Yurt içinde ve yurt dışında bulunan varlıklarınızı beyan edin, hem vergisel avantajlardan yararlanın, hem de ülke ekonomisine katkıda bulunun. Bildirim veya beyan süresi için son gün 30 Eylül 2009. Kaçırmayın'' deniliyor. 

-VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK TAAHHÜDÜ- 

Varlık barışı Broşürleriyle de vatandaşlar, 2. Varlık Barışı uygulaması hakkında bilgilendiriliyor. Bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacağı belirtilen broşürde, özetle şu açıklamalarda bulunuluyor: 
''Bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle 19 Haziran 2009 tarihinden sonra, 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir. Değişiklik sonrası, indirimi reddedilen katma değer vergisi nedeniyle önerilen tarhiyatların da mahsuptan faydalanmasına imkan tanınmıştır. Mahsup imkanından yararlanılabilmesi için 10 Temmuz 2009-30 Eylül 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden verginin vadesinde, 22 Kasım 2008-2 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan bildirim veya beyanlar nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerin de, gecikme zammıyla birlikte 30 Eylül 2009 tarihine kadar ödenmesi şartı getirilmiştir. Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen taşınmazlar dışındaki yurt dışı varlıkların bildirim veya beyan tarihinden itibaren 1 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Kanun kapsamındaki taşınmazlar dışındaki yurt içi varlıklar, öncelikle banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılacak ve yatırıldıktan sonra beyan edilecektir.'' 

-VATANDAŞA MEKTUP- 

Gelir İdaresi Başkanlığı afiş ve broşürlerin ardından dünden itibaren Vergi Dairesi Müdürlükleri kanalıyla 100 bin kişiye varlık barışı mektubu göndermeye de başladı.
 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun uyarınca, 1 Haziran 2009 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar ile yurt içinde bulunan ancak işletmenin özkaynakları içerisinde yer almayan varlıkların 30 Eylül 2009 tarihine kadar bildirim veya beyana konu edilebileceği belirtilen mektupta, bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle 1 Ocak 2008 öncesi dönemlere ilişkin hiçbir vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı yineleniyor. Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedrenle 19 Haziran 2009 tarihinden sonra ve 2004, 2005, 2006 ve 2007 vergilendirme dönemlerine ilişkin vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemelersonucu, gelir, kurumlar ve KDV yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen ya da beyan edilen tutarların mahsup edileceği kaydedilen mektupta, daha sonra şöyle deniliyor: ''Yapılan değişiklik sonrası, indirimi reddedilen KDV nedeniyle önerilen tarhiyatların da mahsup imkanından faydalanmasına imkan tanınmıştır. Yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilerek milli ekonomiye kazandırılması, yurt içinde bulunan ve işletmelerin kayıtlarında olmayan varlıkların ise işletmelere sermaye olarak konularak, işletmelerin sermaye yapılarının güçlendirilmesi amacıyla getirilen ve mükelleflerin geçmişe yönelik vergisel risklerden korunmasına da imkan sağlayan bu düzenlemeden faydalanmanızın menfaatinize olacağı ve son beyan tarihinin de 20 Eylül 2009 olduğu hususlarını bilgilerinize önemle rica ederim.'' 

-MALİYE BAKANI DA ÇAĞRI YAPACAK- 

Bu arada Maliye Bakanlığı, varlık barışının yurt dışında tanıtımı için de hazırlık yapıyor. 
Bu çerçevede, Almanya, Belçika ve Rusya'da ''Türkiye'de yatırım olanakları ve teşvikler'' konulu toplantılar düzenlenecek ve toplantılara Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de katılacak. 11-12 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Köln kentinde gerçekleştirilecek ilk toplantı, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) desteğiyle yapılacak. Köln'deki toplantıya Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Fransa gibi ülkelerdeki Türk iş adamları da davet edilecek. TUSKON, Belçika ve Lüksemburg'u kapsayacak şekilde Belçika'da tertip edilecek toplantının da koordinasyonunu üstlenecek. Son toplantı ise Maliye Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek. Maliye Bakanı Şimşek ve Gelir İdaresi Başkanı Kilci, söz konusu toplantılarda Türkiye'deki yatırım olanakları ve teşvik sistemi konusunda bilgi verecek. Varlık barışının da büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekecek. Toplantılarda, gurbetçiler ile yurt dışında varlığı olan diğer vatandaşlara, ''Varlık Barışı ile önünüzde büyük bir fırsat var. Gelin bundan yararlanın. Yurt dışındaki varlıklarınızı çok cüzi bir vergi karşılığında Türkiye'ye getirin. Paralarınızı ve diğer varlıklarınızı kayıt altına alın. İster işletmede kullanın, ister ticaret yapın, ister diğer şekillerde değerlendirin'' denilecek. 

-İLK UYGULAMANIN SONUÇLARI- 

Bu arada 1. varlık barışı uygulaması sırasında yurt içi ve yurt dışından toplam 8 bin 200 beyanname verildi. Bu beyannamelerde 10 bin 216 varlık için Maliye Bakanlığından ''varlık barışı'' istendi. Bazı beyannamelerde hem döviz, hem taşınmaz, hem de menkul kıymetlere yer verildi. 
Başvurularda, 10 milyar 748 milyon 737 bin 982 lirası yurt dışından, 4 milyar 83 milyon 331 bin 276 lirası da yurt içinden olmak üzere 14 milyar 832 milyon 69 bin 258 liralık kaynak, varlık barışına konu edildi

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi