5921 sayılı işsizlik Sigortası

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:04

Değerli ziyaretçiler,

Görsel ve yazılı basından da bilindiği üzere, 2009 yılı başından bu yana gittikçe şiddetlenen bir ekonomik kriz ve buna bağlı olarak da ciddi oranda işsizlik problemi yaşanmaktadır.

Bu sebeple,  Maliye Bakanlığı , ve  Sosyal Güvenlik Bakanlığı kısa aralıklarda istihdamı arttırabilmek ve çalışanın, işveren üzerindeki mali yükünü hafifletebilmek amaçlı bir takım teşvikler oluşturarak çözüme yardımcı olmaktadır.Bu teşviklerden  bir tanesi hala uygulamakta olduğumuz 5510 sayılı yasaya ilişkin teşvik olan %05 lik indirimdir.(malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi işveren hissesinden yapılan % 05 oranındaki kesinti.)

Yakın zaman da yine istihdam arttırmak amaçlı bir teşvik daha çıkarılmıştır.Bu teşviki sade bir lisan ile anlatmak gerekirse , şöyledir;

18/8/2009 tarihli ve 27323 sayıl Resmi gazetede yayımlanan 5921 sayılı işsizlik Sigortası ile bazı kanunlara ilave yapılmış ve 4447 sayılı kanuna geçici dokuzuncu madde eklenmiştir.

Söz konusu geçici maddede anlatılmak istenen kısaca şudur.

İstihdamı teşvik amaçlı yapılan uygulama , işletmenin 2009/4 ayına ait toplam çalışan sayısına ek olarak işe alınan işçiler için geçerli olup , yararlanabilmek aşağıda niteliklere bağlanmıştır.

İşçi için

1-18/8/2009 – 31/12/2009 tarihleri arasında işe alınmış olması

2-işe alındığı tarihten önceki 3 ay içinde çalışmamış olması

3-Tam ay çalışıyor olması

İşveren için

1-Cari veya geçmişe yönelik prim borcunun bulunmamış olması

Ancak ;

a) 01/10/2003 tarihinden sonra özelleştirme kapsamında devir alınan işyerleri hariç olmak üzere, mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi,bölünmesi veya nevi değiştirmesi gibi hallerde yeni işe başlama olarak değerlendirilmez.

b) Mevcut  bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş birimi olarak aynı faaliyette açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi halinde, bu iş yerleri hakkında uygulanmaz.

c) Yönetim ve kontrolü  elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi  gibi ek bir kapasite ve istihdam artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan işlemler hakkında uygulanmaz.

ç) 5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında tespit yapıldığı aydan başlanmak suretiyle uygulanmaz.

d) 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanundan istisna olan alımlar ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet alımları ve yapım işlerini yürüten işyerleri hakkında uygulanmaz.

e) 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruşlara ait işyerlerinde çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanmaz.

f) 5510 sayılı Kanuna göre sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ile yurt  dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

S

onuç olarak bu teşvikten yararlanabilmek için , 2009 nisan ayında çalıştırdığımız işçi sayısından fazla işçi çalıştırıyor olmamız, işe aldığımız işçinin son üç ay içinde herhangi bir yerde çalışmıyor olması,işçinin işletmede tam ay çalışıyor olması ve şirketimizin sigorta prim borcunun olmaması şartları aranmaktadır. Bu uygulamanın işletmeye sağlayacağı fayda her bir işçi için aylık 135,35 TL ile işletmenin tehlike derecesine göre 166,32TL arası değişmektedir. Uygulama, en geç 31/12/2009 tarihine kadar olan işçi alımları için geçerli olup ,uygulama süresi ise  her bir işçi için işe başladığı tarihten sonraki altı aydır.

Konuya ilişkin detaylı bilgi için lütfen ofisimizi arayınız

Saygılarımla

13/10/2009

Savaş KONCA

smmm

Yazarın Diğer Makalelerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi