KESİN MİZANLARIN BİLDİRİMİ KESİN

Savaş Konca
Cuma, 16 Ocak 2015 10:05

 403 sıra numaralı vergi usul kanunu genel tebliği ile birlikte yeni bir görevimiz daha oluştu.  Artık ,  2010 senesi hesap dönemi de dahil olmak üzere bundan sonraki senelerde, bir hayli yoğun olduğumuz dönemler olan 1Mart -30Mart tarihleri arasında Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ve 1Nisan – 30Nisan tarihleri arasında ise kurumlar vergisi mükellefleri için elektronik ortamda  muhasebesini/müşavirliğini yaptığımız işletmelere ait kesin mizan bildiriminde bulunmak zorundayız..

Bildirimler , bilindiği üzere yine elektronik ortamda verilecektir. Ancak mizanların elektronik ortamda verilmesi öyle sanıldığı gibi çok ta kolay olmayacak, çünkü,  gelirler idaresinin, 2 seri no' lu muhasebe sistemi uygulama genel tebliğinde yazılı olan sisteme dayalı olarak  kesin mizan bildirimi için hazırladığı bir format var , formatta hesapların tefriki istenmiyor, mizanı kebir şeklinde bildiriyoruz, inşallah muhasebe programları üreticileri ilgili ara yüzü bu seneye yetiştirebilirler, aksi halde bilgileri el ile girmek gerekecek.

Bildirimlerlere ait beyan dönemleri,  yukarıda belirttiğim gibi gelir ve kurumlar vergilerine ait beyan dönemleri ile aynı döneme denk geliyor ve bildirimlerin paketi yapılırken aşağıda yazılanlara dikkat etmemiz gerekiyor

6.1. Elektronik ortamdaki bildirimler, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, bildirimi düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, bildirimdeki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır.

6.2. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise bildirimi düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Bildirimi gönderen kısmına ise bildirimi elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

6.3. Bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, bildirimi düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

Kısacası, bildirenin hangi sıfatla bildirimde bulunduğuna dikkat etmeliyiz.

Ayrıca bildirimler de kullanılan hesapların yanın da, kullanılmayan hesapların da belirtilip, kullanılmayan hesapların karşısındaki rakam hanesinin boş bırakılması gerekiyor.

Bildirilmemesi durumunda konuya ilişkin cezai müeyyide bilindiği gibi V.U.K.355 maddesi hükmü uyarınca “ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI” dır.

ALLAH KOLAYLIK VERSİN………

Savaş KONCA

SMMM

Yazarın Diğer Makalelerine Ulaşmak İçin Tıklayınız

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi