TOPTAN ET SATIŞLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %1 OLARAK HESAPLANACAKTIR.

2011/2466 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI GEREĞİ

TOPTAN ET SATIŞLARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ ORANI %1 OLARAK HESAPLANACAKTIR.

Bizleri zaman zaman çok üzen ve bir daha yaşanmasını hiç istemediğimiz acıları beraberinde götüren bir yıla daha veda ettik.Yazıma başlamadan önce 2012 yılının herkese önce barış , sonrasında sağlık akabinde hayırlı kazanç getirmesini diliyorum.

27/11/2011 Tarih ve 28125 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2466 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile toptan et teslimlerinde KDV oranı % 8’den %1’e düşürülmüştür.

Bakanlar Kurulu Kararının aslında açıkça ifade edilmemesine rağmen ilgili değişikliği

MADDE 1 - 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) Sayılı Listenin 3 üncü sırasına;

a) "Buğday," ibaresinden sonra gelmek üzere "bulgur," ibaresi,

b) "küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil)," ibaresinden sonra gelmek üzere "20/12/2010 tarihli ve 2010/1180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 01.05 pozisyonunda yer alan hayvanlar ile 2 no.lu faslında yer alan mallar," ibaresi,

eklenmiştir.

Şeklindeki bölümünde referans verilen listeleri inceledikten sonra toptan et satışlarında katma değer vergisi oranının % 8 den % 1 e düşürüldüğü anlaşılmaktadır. Yani diğer ifade ile yukarıda ki “b” bendinde bulunan (2 no.lu listedeki yani katma değer vergisi % 8 olan mallar listesinden) malların 1 no.lu listenin( yani katma değer vergisi oranı %1 olan ) 3. sırasına taşınacağı hüküm olunmuştur.

Dolayısı ile 28/11/2011 tarihinden itibaren nihai tüketiciler hariç ticaret yapmak amaçlı et alan işletmelere düzenlenecek et faturalarındaki katma değer vergisi oranı (küçük ve büyük baş hayvanlar(arılar dahil) ile bu hayvanların sakatatları) % 1 olarak hesaplanacaktır. Konuyu örnekleyecek olur isek;

-Kasap veya et toptancısı tarafından lokantaya (aldığı etleri satan işletme) satılan etlere ait katma değer vergisi  % 1 olarak hesaplanacak ve yine perakende fiş kesme haddinin üzerine çıkılmasında ½ katma değer vergisi tevkif atı  uygulanacaktır.(bilindiği üzere 700 TL nin üzerindeki satışlara fatura kesilmek mecburiyeti bulunmaktadır.Satış bu tutarı geçtiği takdirde katma değer vergisinde  ½ tevkif at uygulanır.)

-Kasap veya et toptancısı tarafından nihai tüketiciye (örn.:evinde pişirmek için alan şahıs veya işçilerine işyerinde yemek yapan işletmeler…) satış yapmaları halinde katma değer vergisi oranı eskisi gibi % 8 olarak hesaplanacaktır.Ancak yukarıdaki örnekteki gibi satış rakamı 700TL yi aşan durumlarda katma değer vergisi için yine ½ tevkif at uygulanacaktır.

Yukarıda açıklamaya çalıştığım Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen uygulama 28.11.2012 tarihini dahil ve sonrası yapılan işlemler için geçerli olmaktadır.Diğer değiş ile yürürlülük tarihi 28.12.2012 dir.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi