HİZMETLERİMİZ

MÜKELLEFLERİMİZİN ÜCRETSİZ OLARAK FAYDALANABİLECEĞİ VE www.savaskonca.com SAYFAMIZDAN KOLAYLIKLA ULAŞABİLECEĞİNİZ

                           E-MÜKELLEF PROGRAMIMIZ HİZMETİNİZE SUNULMUŞTUR.

  

E-MÜKELLEF

 • E Mükellef uygulamımız , işletmenizin belge akışı ve temini konusunda sizleri şaşırtacak düzeyde fayda sağlamaktadır. Uygulama kapsamında neler olduğunu tam olarak öğrenebilmeniz için uygulamayı denemeniz gerekmektedir. Bunun için,  bilgisayarınız veya akıllı telefonunuzdan şirketinize tanımlı kullanıcı adı ve şifrenizi yazıp TAMAM tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

           Mevcut uygulama en kısa özetle;

 • -Tüm beyanname ve bildirgelerinize,
 • -Anlık vergi ve sgk borcunuza,
 • -Vergi levhanıza,
 • -Banka veya idarece E-Haciz yapılıp yapılmadığı bilgisine,
 • -Borcu yoktur talep yazısına,
 • -İşletmenize ait bilanço,mizan ve gelir tablosuna,
 • -İşletmenizin ticaret sicil gazetelerine,
 • -Kredi kartından tek çekim veya taksitli şekilde muhasebe üceti ödeme kısayoluna ......
 • -Ve daha birçok faydalı bilgi ve belgeye en kısa yoldan ulaşmanıza imkan sağlamaktadır.  

MUHASEBE İŞLEMLERİ  

 • Resmi defterlerin Tek Düzen Hesap Planı ve Vergi Usul Kanunu esaslarına göre tutulması

 • e-Defter, e-Fatura ve diğer benzer uygulamalarda destek hizmetleri

 • Beyanname Hazırlama Hizmetlerimiz

 • Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Sorumlu Sıfatı ile Sunulan Katma Değer Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Damga Vergisi Beyannamesi
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi
 • Aylık Ba ve Bs Formları( Müşteri ve tedarikçiler ile mutabakat)
 • Aylık/Üç Aylık Muhtasar Beyannameleri
 • Üç Aylık Kurum Geçici Vergi Beyannamesi
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Ekleri
 • Şirket ortakları şahsi kira geliri beyannamesi(Ek ücrete tabidir.)

 • İşletmelerin kendi bünyelerinde muhasebe departmanı oluşturulması, personel tedariki ve sistem kuruluş hizmeti

KDV İADE İŞLEMLERİ

 • Tam istisnalardan kaynaklanan iade talepleri
 • İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talepleri
 • Tevkifatlı işlemlerden kaynaklanan iade talepleri

MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

 • Mali danışmanlık
 • Vergi mevzuatı uygulamaları danışmanlığı ve vergi planlaması
 • Vergisel denetim ve revizyon
 • Yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri
 • Mali ve finansal raporların hazırlanması ve analizi
 • Kurumlar vergisi beyannamesi tasdik (tam tasdik) hizmeti
 • Transfer fiyatlandırmasına ilişkin danışmanlık hizmeti
 • Vergi uyuşmazlığı ve davaları ile ilgili danışmanlık
 • Şirketler hukuku danışmanlığı
 • Kambiyo mevzuatı danışmanlığı
 • Yabancı sermaye mevzuatı danışmanlığı
 • Serbest bölge mevzuatı danışmanlığı
 • Şahısların vergi danışmanlığı
 • Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Toplu konut site yönetimi Mali Danışmanlık ve Tahmini & Sapma bütçe tespiti

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER

 • Şirket kuruluş işlemleri

 • Şirket bölünme ve  birleşme işlemleri

 • Şirket nevi değişikliği işlemleri

 • Şahıs firması  = Limited şirketine dönüştürülmesi
 • Şahıs Firması  = Anonim Şirketine dönüştürülmesi
 • Limited Şirket = Anonim Şirketine dönüştürülmesi
 • Anonim Şirket = Limited Şirketine dönüştürülmesi

 • Şahıs Firma kapanış işlemleri

 • Şirket kapanış işlemleri (TASFİYE İŞLEMLERİ)

 • Kapasite raporu müracaatı (Ticaret Odası veya Sanayi Odası)

İZİN ve RUHSAT İŞLEMLERİ

 • Şirketlerin yabancı uyruklu ortakları için;

 • Oturma izni
 • Çalışma izni

 • Seyahat acentesi kapsamındaki şirketlere;

               A , B, C tipi seyahat acentesi işletme belgesi

 • A Grubu Seyahat Acenteleri:
  Tüm seyahat acenteliği hizmetlerini ifa ederler.

 • B Grubu Seyahat Acenteleri:
  Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentelerinin düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

 • C Grubu Seyahat Acenteleri:
  Yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar düzenlerler.

Ayrıca, B ve C grubu seyahat acenteleri, kendilerine A grubu seyahat acentelerince

 verilen hizmeti yerine getirir ve bu acentelerin ürünlerini tanıtır, pazarlar veya satar.

 • Belediye çalışma ruhsatı almak ve işgaliye bedeli tespit işlemleri.

Savaş Konca Muhasebe & Mali Müşavirlik ve Denetim Ailesi olarak sizlere en iyi hizmeti vermek öncelikli İLKEMİZDİR!

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi